Polityka prywatności i pliki cookie. Aby zapewnić poprawne działanie naszego serwisu, zapisujemy pliki cookie na komputerach naszych użytkowników. Korzystając z serwisu, wyrażasz zgodę na ich używanie.

Aby uzyskać więcej informacji na temat plików cookies, proszę zobaczyć naszą politykę prywatności.

KLAUZULA INFORMACYJNA – formularz kontaktowy

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia PE i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako: „RODO”) informuję, iż:

  • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest IDEALAB sp. z o.o., ul. Bułgarska 15 lok. LU3, 30-409 Kraków, KRS 0000552098, NIP 6772387835, REGON 361183877. Dane kontaktowe Administratora danych: tel.: +48 577-555-864 , +48 533-711-016; e-mail: info@wonder-wall-studio.com.
  • Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pani/Pan kontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych i realizacji swoich praw poprzez e-mail: ig@wonder-wall-studio.com.
  • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu udzielenia odpowiedzi na przesłaną wiadomość zamieszczoną w formularzu kontaktowym na stronie internetowej: https://wonderwall-studio.pl/contacts na podstawie Pani/Pana zgody (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
  • Pani/Pana dane kontaktowe przechowujemy do momentu cofnięcia przez Ciebie zgody, nie dłużej niż do końca roku kalendarzowego następującego po roku, w którym ostatni raz się z nami kontaktowałeś.
  • W niektórych sytuacjach mamy prawo przekazywać Twoje dane, jeśli będzie to konieczne, abyśmy mogli wykonywać nasze usługi. Będziemy przekazywać dane następującym kategoriom podmiotów: osobom upoważnionym przez nas, naszym pracownikom i współpracownikom, którzy muszą mieć dostęp do danych, aby wykonywać swoje obowiązki, podmiotom przetwarzającym, którym zlecimy to zadanie, innym odbiorcom danych;
  • Nie zamierzamy przekazywać Twoich danych poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego, poza wyjątkiem, który może wystąpić w przypadku korzystania z Google Analytics – internetowego narzędzia analitycznego udostępnianego przez Google Inc. ("Google"). Google Analytics wykorzystuje tak zwane "pliki Cookies", pliki tekstowe przechowywane na komputerze użytkownika, które umożliwiają analizę Twojego korzystania z witryny. Informacje generowane przez cookie na temat korzystania z tej strony internetowej Sklepu są zazwyczaj przesyłane na serwer Google w USA i tam przechowywane. Należy pamiętać, że na stronie internetowej Sklepu używamy funkcji "Aktywacja anonimowości IP" (tzw. maskowanie IP) poprzez dodanie kodu "anonymizelp", dzięki czemu Twój adres IP zostanie skrócony przez Google w obrębie państw członkowskich Unii Europejskiej (UE) lub innych państw, które są stronami Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym (EOG). Tylko w wyjątkowych przypadkach pełny adres IP zostanie wysłany na serwer Google w USA i tam skrócony. Google będzie wykorzystywać te informacje do oceny korzystania ze strony internetowej, sporządzania raportów dotyczących działań na stronie internetowej Sklepu.
  • Posiada Pani/Pan prawo do: żądania od Administratora dostępu do danych osobowych oraz otrzymania ich kopii, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych; W celu wykonania swoich praw proszę skierować żądanie pod adres e-mail: info@wonder-wall-studio.com. Proszę pamiętać, że przed realizacją Pani/Pana uprawnień będziemy musieli upewnić się, Pani/Pan to Pani/Pan, czyli odpowiednio Panią/Pana zidentyfikować;
  • Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego organu nadzoru, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO lub ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych;
  • Podanie przez Pana/Panią danych jest dobrowolne ale konieczne w celu wysłania do nas wiadomości zawartej w formularzu kontaktowym na stronie internetowej: https://wonderwall-studio.pl/contacts.