Cookie Policy. We use cookies to give you the best possible experience on our site. By continuing to use the site you agree to our use of cookies.

Klauzula informacyjna

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia PE i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako: „RODO”) informuję, iż:

  • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest IDEALAB Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  z siedzibą w Krakowie, ul. Bułgarska 15/LU3, 30-409 Kraków, KRS 0000552098, NIP 6772387835; Dane kontaktowe Administratora danych: tel.: +48 577-555-864 , +48 533-711-016; e-mail: info@wonder-wall-studio.com.
  • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą:

a)       w celach marketingowych, w tym w szczególności w celu przesyłania informacji handlowych drogą elektroniczną o produktach lub usługach Administratora oraz jego partnerów i podmiotów współpracujących, na podstawie Pani/Pana zgody (podstawa prawna z art. 6 ust. 1 lit. a RODO) – przez okres aż zostanie zgłoszony sprzeciw względem ich przetwarzania, zgoda zostanie cofnięta lub Administrator ustali, że zgody się zdezaktualizowały;

b)      w celach marketingowych w oparciu o prawnie uzasadniony interes Administratora, którym jest zbieranie danych statystycznych i analizowanie ruchu na stronie internetowej (podstawa prawna z art. 6 ust. 1 lit. f RODO) – przez okres od 30 dni do 5 lat do czasu wykorzystywania możliwości marketingowych i analizy danych potrzebnych do prowadzenia działalności gospodarczej Administratora;

  • Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych będą podmioty przetwarzające, które świadczą w imieniu i na rzecz administratora danych usługi związane przetwarzaniem danych w celach wskazanych w zgodzie, którą Pani/Pani wyrazi;
  • Ponadto, odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być Google, Facebook, Tawk, etc. Ma Pani/Pan prawo wycofania zgody w dowolnym momencie poprzez zmianę ustawień w przeglądarce internetowej. Dane osobowe będą przetwarzane i przechowywane w zależności od okresu używania technologii.
  • Pani/Pana dane mogą podlegać profilowaniu, w celu przedstawienia Pani/Panu najbardziej korzystnej oferty lub informacji dopasowanych do zainteresowań. Dokonujemy analiz, które pozwalają świadczyć usługi na coraz wyższym poziomie, a także personalizować komunikację z Panią/Panem. Profilowanie używane jest w Google Analytics, Google AdWords, Facebook Pixel. W sytuacji wniesienia sprzeciwu wobec profilowania, prosimy zoptymalizować odpowiednio ustawienia w przeglądarce internetowej.
  • Posiada Pani/Pan prawo do: żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania;
    W celu wykonania swoich praw proszę skierować swoje żądanie pod adres e-mail: info@wonder-wall-studio.com. Proszę pamiętać, że przed realizacją swoich uprawnień administrator danych będzie musiał upewnić się, że jest Pani/Pan osobą za którą się podaje, czyli odpowiednio Panią/Pana zidentyfikować.
  • Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego uprawnionego organu nadzoru, w przypadku, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych lub przepisy RODO;
  • Podanie przez Pana/Panią danych nie jest wymogiem ustawowym, ani umownym, ani warunkiem zawarcia umowy. Nie jest Pani/Pan zobowiązana/y do ich podania. Niepodanie danych uniemożliwi Pani/Panu otrzymywanie informacji handlowych i marketingowych o produktach lub usługach Administratora oraz jego partnerów i podmiotów współpracujących.