Cookie Policy. We use cookies to give you the best possible experience on our site. By continuing to use the site you agree to our use of cookies.

Aby uzyskać więcej informacji na temat plików cookies, proszę zobaczyć naszą politykę prywatności.

Klauzula informacyjna

KLAUZULA INFORMACYJNA - zamówienie

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia PE i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako: „RODO”) informuję, iż:

 • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest IDEALAB sp. z o.o., ul. Bułgarska 15 lok. LU3, 30-409 Kraków, KRS 0000552098, NIP 6772387835, REGON 361183877. Dane kontaktowe Administratora danych: tel.: +48 577-555-864 , +48 533-711-016; e-mail: info@wonder-wall-studio.com.
 • Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pani/Pan kontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych i realizacji swoich praw poprzez e-mail _____________.
 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą:

1)      w celu wykonania umowy, której Pani/Pan jest stroną lub do podjęcia działań na Pani/Pana żądanie, przed zawarciem umowy (podstawa z art. 6 ust. I lit. b RODO) – przez okres potencjalnych roszczeń z umowy lub przez okres wymagany przepisami prawa;

2)      w celu wypełnienia ciążących na nas obowiązków prawnych (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. c) RODO), w tym:

a)      wystawienia i przechowywania imiennego dokumentu sprzedaży (faktura, paragon) – przez okres, w którym przepisy nakazują nam przechowywać dokumenty podatkowe,

b)      obsługi i realizacji ewentualnych reklamacji – do końca okresu ważności gwarancji czy rękojmi na zakupione u nas produkty.

3)      w celach statystyczno-analityczno-marketingowych w oparciu o prawnie uzasadniony interes Administratora, którym jest zbieranie danych statystycznych i analizowanie ruchu na stronie internetowej (podstawa prawna z art. 6 ust. 1 lit. f RODO) –  przez okres od 30 dni do 5 lat do czasu wykorzystywania możliwości marketingowych i analizy danych potrzebnych do prowadzenia działalności gospodarczej Administratora;

 • Możemy przekazać Pani/Pan dane innym firmom, z którymi współpracujemy, tj.: firmom kurierskim, operatorom płatności, firmom obsługującym nasze magazyny, firmom hostingowym (przechowują dla nas dane na swoich serwerach), dostawcom i partnerom w świadczeniu usług związanych z marketingiem i reklamą, kancelariom prawnym, firmom windykacyjnym, podmiotom nabywającym wierzytelności. Powyższe przetwarzanie może również spowodować, że dane będą przesyłane do odbiorców danych poza Unią Europejską. Staramy się, aby przesyłanie danych odbywało się w tym zakresie zgodnie z zasadami tzw. Tarczy Prywatności (https://www.privacyshield.gov/welcome) lub na podstawie tzw. Standardowych klauzul umownych Komisji Europejskiej (http://ec.europa.eu/justice/data-protection/ międzynarodowy transfer / przelew / index_en.htm), nie zawsze jednak może być to możliwe.
 •  
 • Pani/Pana dane mogą podlegać profilowaniu, w celu przedstawienia Pani/Panu najbardziej korzystnej oferty lub informacji dopasowanych do zainteresowań. Dokonujemy analiz, które pozwalają świadczyć usługi na coraz wyższym poziomie, a także personalizować komunikację z Panią/Panem. Profilowanie używane jest w szczególności Google Analytics, Google AdWords, Facebook Pixel. W sytuacji wniesienia sprzeciwu wobec profilowania, prosimy zoptymalizować odpowiednio ustawienia w przeglądarce internetowej.
 • Posiada Pani/Pan prawo do: żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania;
  W celu wykonania swoich praw proszę skierować swoje żądanie pod adres e-mail: info@wonder-wall-studio.com. Proszę pamiętać, że przed realizacją swoich uprawnień administrator danych będzie musiał upewnić się, że jest Pani/Pan osobą za którą się podaje, czyli odpowiednio Panią/Pana zidentyfikować.
 • Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego uprawnionego organu nadzoru, w przypadku, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych lub przepisy RODO;
 • Podanie przeze Panią/Pana danych osobowych jest konieczne, aby dokonać zakupu. Podanie danych osobowych nie jest obowiązkowe, jednakże ich niepodanie spowoduje, że dokonanie zakupów będzie niemożliwe.
 • Więcej informacji dotyczących, o tym jak chronimy dane osobowe znajdzie Pani/Pan w naszej polityce prywatności na stronie: ___________________.